Kloakrensning i Silkeborg

Få renset din kloak i Silkeborg – med akut døgnservice

Vi kan rykke ud samme dag

Kloakservice med højtryksspuling og slamsuger

Slamsugning og højtryksspuling af kloak i Silkeborg

Er din kloak, brønd eller tank fyldt eller stoppet?

Der kan være mange gener forbundet med en fyldt eller stoppet kloak – både fordi man ikke kan bruge toilettet eller håndvasken, og fordi det kan sprede generende lugte.

Der er heldigvis ikke langt til en tom kloak. I Silkeborg kan du få besøg af vores slamsuger, så du hurtigt har en tom og ren kloak.

Det er vigtigt at få udført slamsugning og spuling jævnligt, så skidtet ikke ophober sig i kloakken. Hos HTJ Rørteknik finder du din kloakmester i Silkeborg. Vi udfører en grundig slamsugning, og vi kan højtryksspule kloakken, så al skidtet bliver fjernet.

Få renset din kloak i Silkeborg – også akutte problemer

Du kan få renset din kloak med højtryksspuling og slamsugning. Vi har vores egen slamsuger til rådighed, og vi kan derfor altid rykke ud – opstår problemet uden for almindelige arbejdstider, i weekender eller på Helligdage, skal du blot ringe til vores akut-telefonnummer:  52 17 04 20.

Har du brug for, at vi diagosticerer problemet i din kloak, inden vi udfører en rensning? Vi kan udføre tv-inspektioner, hvor vi bruger kamera til at undersøge kloakken og dermed finde problemet i din kloak og løse det.

Hos os er du altid i trygge hænder

Hvad er kloakrensning?

Ved en kloakrensning tømmer vi din kloak ved hjælp af en slamsuger.

Slamsugeren fjerner indholdet i din kloak – både tørstof, flydende affald og andre væsker fra brønde, tanke og rør.

Vi udfører også højtryksspuling, som gennem-renser kloakken. Det kan blandt andet hjælpe, hvis din kloak er stoppet, og en slamsugning ikke er nok til at tømme den helt.

Hvad koster kloakrensning?

Skal du have slamsugning ved din bolig eller arbejdsplads i Silkeborg? Vi rykker gerne ud og renser din kloak med slamsugning og højtryksspuling.

Prisen på kloakrensning afhænger af, hvornår du har brug for vores hjælp, og hvilke ydelser, vi skal udføre hos dig.

Kontakt os og få renset kloakken

Vil du have et uforpligtende tilbud, eller skal vi komme ud og tømme din kloak i Silkeborg i dag?

Kontakt os på:

Telefon: 52 17 04 20
Email: kontor@htj.dk

Skriv til os

Ved akutte henvendelser, bedes du ringe til vores døgnservice på 52 17 04 20.

Vores informationer